FREMTIDENS MENTALE SUNDHED

for organisationer og mennesker

FAG- OG DEBATBOG
Go Open-Minded
Fra mental ubalance til potentiale
Udgives 2023

Go Open-Minded - fra mental ubalance til potentiale lægger en gammel konflikt ned. En konflikt, der kan dateres helt tilbage til Freud og Jungs forskellige opfattelser af sindets virkemåder, og som kan genfindes i Danmark i dag i forskellige opfattelser af den "rette" behandling - henholdsvis i kommunal socialpsykiatri og regional behandlingspsykiatri.

Løsningen er ikke at kåre en vinder, men at vise at konflikten netop skal "lægges ned" - forstået som en horisontal tidslinje i et menneskes liv.

Herved bliver forskellige tilgange til behandling ikke konfliktende, men derimod supplerende på forskellige tidspunkter på tidslinjen.

Bogen argumenterer for en grundlæggende fejl: vi medicinerer og giver psykiatriske diagnoser alt for tidligt i alt for mange tilfælde - ofte ikke fordi det er ønsket i psykiatrien, men fordi det er muligheden, som psykiatrien har i dag for at give patienterne adgang til andre støtteindsatser.

Bogen er dermed også et centralt indspark til den igangværende debat om 10-års plan for mental sundhed og psykiatri.


I bogen stilles en række spørgsmål, som der gives bud på ud fra samfundsanalyser - og som lægges ud til videre offentlig debat:

"Hvorfor er tilgange, der medfører fuld recovery fra psykoser og andre lidelser, uden medicin, og på ganske få dage, ikke overført til dansk praksis?"

"Hvad skal der til, for at det sker?"

Dette er ikke en bog, som stikker nogen blår i øjnene.

Det er en elefant, der skal spises i bidder, før vi kommer derhen, hvor vi alle ønsker at være, uanset om du er patient, pårørende, forsker eller arbejder i eller uden for psykiatrien.

Det første skridt er en række dilemmadrøftelser - en af dem er:

Er det mest effektive første skridt til at lægge en konflikt ned, som hver dag har "civile ofre" i koordineringen mellem behandling og systemer, ikke blot at sammenlægge den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri?

GOM Publishing Newsletter

Nyheder om kommende bøger, foredrag og andre aktiviteter direkte i din indbakke.