GOM
PUBLISHING

Kreativitet der vil sætte dig fri

ET ANDET SIND - DEL 1

Jesper H. Bertelsens autofiktive debutroman

For mange mennesker er der kun én mulighed - at se mentale ubalancer som sygdomme.

...men der er en anden vej.

Et andet sind - del 1 er et vildt, barskt og humoristisk dyk ned i det ubevidste sinds "merky waters". Året er 2008 og Jesper arbejder i konsulentbranchen som rådgiver for ministerier og styrelser. Livet går derudaf og Jesper er kun på vej i en retning: opad.

Men søndag den 6. april 2008 kl. 21:42 sker der noget højest uventet. Midt i skrivningen af en rapport til et dansk ministerium er det som om Jespers fingre tager over og begynder at skrive en tekst for ham - udenom det rationelle sinds kontrol. Teksten virker overraskende velkendt, selvom Jesper ikke har set den før. Det første ord i teksten er "Sandheden". 

Jesper søger sammen med sin kone og sin chef hjælp på en psykiatrisk skadestue. En halv time senere er han indlagt på en lukket afdeling.

Dagen efter får Jesper at vide, at hans liv ville ændre sig for altid. Han skal nedtone forventningerne til sin fremtid, for han har bipolar lidelse. Men der var noget, der ikke passer - for det Jesper oplever virker sundt og udviklende indefra, når han møder det svære ansigt til ansigt. 

Et andet sind - del 1, udgivet i 2021 (ePub) og 2022 (paperback) af GOM Publishing, er en roman baseret 100% på virkelige begivenheder. Bogen er skrevet i samarbejde med dem, der var tæt på Jesper i nogle skelsættende dage i 2008.

Hvorfor skrev jeg Et andet sind?


Med Et andet sind ønsker jeg at bidrage med viden, som kan hjælpe og give mennesker, der oplever mentale ubalancer, håb om en positiv fremtid - og vise at det der umiddelbart kan blive set som en sygdom, kan være din største gave i livet. 

Jeg ønsker også at være med til at inspirere politiske beslutningstagere og andre aktører, som kan give flere valgmuligheder for den enkelte. 

Potentialer

Der er et stort potentiale for at bruge mentale ubalancer som indre udviklende processer.

Mange store tænkere og helt almindelige mennesker beskriver det - fra C. G. Jung, Einstein, Steve Jobs til en lang række kunstnere og ansatte fx i it-branchen, som har levet af det kreative potentiale, der findes i udvidede bevidsthedstilstande.


Lidelsen og manien kan være en opvågning til at se større sandheder om dig selv, og som du kan bruge til at vokse hele livet.
Vi har brug for mere viden om andre forståelser af mentale ubalancer, end den psykiatriske - og en offentlig debat om hvor og hvordan vi tænker forebyggelse på tværs af mange aktører. Alt for ofte gør vi diagnosen og de negative forudsigelser til en selvopfyldende profiti i forhold til vores sundhed, sociale relationer, økonomi og retsstilling.

Jesper H. Bertelsen

Sundhed

De fleste psykiske lidelser i Danmark går hånd i hånd med medicinering. Indlægssedlen fortæller typisk at medicinen er "stemningsstabiliserende" og "uden helbredende virkning".


Den egentlige vej mod at forstå sig selv og sine omgivelser bedre, starter for mange med udtrapning af medicin. 

Det er både farligt og ekstremt hårdt at trappe ud af  stemningsstabiliserende medicin. Selvmordsprocenten er 20-30 gange så høj hos mennesker med fx bipolar lidelse sammenlignet med hele befolkningen - en af årsagerne er udfordringer ved udtrapning af medicinen.

DER ER EN ANDEN VEJ HVOR MEDICIN ER SIDSTE UDVEJ, men den er desværre ikke støttet som generel tilgang af det offentlige i Danmark, selvom det er tilfældet i fx England og Norge.


Socialt

Psykiatriske diagnoser er forbundet med stigmatisering og selvstigmatisering. Den gængse forståelse i Danmark er, at der er en defekt eller sygdom i individet. 

Vi kigger på adfærden og stiller en diagnose, og misser derved at se på årsagerne bag - og hvordan kontekst og relationer kan være med til at påvirke den enkeltes adfærd. 

Vi spørger om "hvad der er galt" med personen (diagnosen), i steder for "hvad der er sket".

Og dermed har vi gjort personen til problemet og skabt offerroller, hvor succeskriteriet er at leve "med" diagnosen, da vi ikke giver redskaber til at forløse og frisætte fra den - eller helt undgå at det er nødvendigt at give diagnosen.. 

Økonomi og jura

Måske er diagnosen din indgang til at få hjælp, men på sigt kan den blive en trojansk hest.

Med fx diagnoser som bipolar lidelse og skizofreni kan du risikere ikke at kunne blive fx pædagog, politibetjent, læge og rådgiver i Folketingen. 

Du kan også opleve at blive stillet dårlige i børnesager og ikke at kunne blive godkendt til adoption, fertilitetsbehandling mm.

Mange har ikke adgang til at tegne livsforsikring med baggrund i en psykiatrisk diagnose.

Medmindre du har en rigtig god økonomi kan du ikke blive godkendt til lån i bolig uden en livsforsikring.

Vi har ikke noget system for at afskrive psykiatriske diagnoser, så mange har dem journaliseret på livstid i Danmark, hvorved de er permanent afskåret fra basale rettigheder.

Om forfatteren

Jesper H. Bertelsen (f. 1979) har dannet par med Stine siden 2001. Sammen har de to børn. Jesper er stifter og indehaver af GOM - Go Open-Minded, hvor han siden 2021 har holdt foredrag om mental sundhed og tilbyder coaching og workshops (se oversigtsmenu).  
Jesper er uddannet cand.scient.pol. og flere efteruddannelser bag sig bl.a. en diplomuddannelse i ledelse.  Fra 2009 og frem har Jesper været konsulent og leder i den private, offentlige og frivillige sektor. I perioden har Jesper bl.a. været kommunal centerchef med ansvar for 130 borgere med særlige styrker og sårbarheder og 70 medarbejdere med social- og sundhedsfaglig baggrund. 
I 2021 blev Jesper raskmeldt fra bipolar lidelse og alle øvrige diagnoser efter 13 år uden klinisk tilbagefald - 100% uden brug af medicinsk behandling - via en vej baseret på "life skills", der arbejder udviklende med indre ubalancer frem for at se dem som sygdomme. 

“Medrivende læsning og stemningsbeskrivelser som kryber under overfladen og giver lysklare billeder til læseren. Glemmer næsten at her er der tale om virkelige hændelser. En must read.”

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Eilen Bengtsson, leder i socialpsykiatrien


”En bog der bør læses af alt personale i psykiatrien. En bog vi kan lære af i forhold til ikke at være for hurtige med diagnoser, men observere i længere tid uden medicin - hvis muligt.”

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Irene Ingebrigtsen, psykiatrisk plejer med 30 års erfaring fra lukkede afsnit


"ET ANDET SIND - del 1 er et hudløst ærligt indblik i en både uforståelig og vanvittig situation for både Jesper, Stine og tætte relationer til dem. Jeg blev fanget af den enorme energi, der er i historien og formidlingen, og også af det behandlingsdilemma Jesper på tåkrummende vis får frem i sin snak med overlægen.

Jeg håber fortællingen kan inspirere til nytænkning og skubbe til forståelse for, at en behandling, der har er et mål som efterlader en borger tungt medicineret, ‘stemningsneutral og tålelig for de fleste det meste af tiden', ikke fremstår synderlig eftertragtelsesværdig for hverken den enkelte, dennes pårørende eller vores samfund.

Hurtigt læst, godt formidlet og ikke mindst en interessant fortælling."

⭐️⭐️⭐️⭐️

Jesper Halskov Boldt
Managementkonsulent, Mental Health Activist

GOM Publishing Newsletter

Nyheder om kommende bøger, foredrag og andre aktiviteter direkte i din indbakke.