KEYNOTES, FOREDRAG OG WORKSHOPS

Online & on location

KALENDER
Åben adgang


Aarhus
23.01.2023

Kl. 19:00
HVORDAN BRYDER VI SOCIAL ARV?

København
26.01.2023

Kl. 16:00
GØR UBALANCER TIL POTENTIALER

Din mentale hjertestarter

Skab overblik og tag vigtige skridt på DIN VEJ igennem mentale ubalancer
1:1 COACHING

Jesper har personlige erfaringer og data i orden og tager en banebrydende tilgang til spørgsmål omkring diagnoser, som kun de færreste i vores etablerede samfund tør.
Louise Lind Nielsen, Ejer, Det Visuelle Rum
relevant for alle der vil mental sundhed

DIAGNOSEFRISÆTTEREN
Gør ubalancer til potentialer


Hør Jesper H. Bertelsens personlige fortælling om vejen til sundhed; mentalt, socialt, arbejdsmæssigt, juridisk og økonomisk.

Det er muligt at frisætte sig fra omverdenens og dine egne forståelser af de begrænsninger, som relaterer sig til psykiatriske diagnoser - og vende dem til potentialer.

Baseret på romanen Et andet sind, der er skrevet i tæt dialog med dem, der var tættest på Jesper, da han blev akut indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling i 2008.

Find ud af hvordan det lykkedes Jesper at få en psykiatrisk raskmelding fra diagnoser, som mange i Danmark opfatter som kroniske sygdomme. I dag er det Jespers største kompetencer, som har gjort ham til forfatter, leder og indehaver af et friere sind. Få indblik i den praksisviden, der ligger bag.

Til virksomheder

FRA TABU TIL TOPPRÆSTATION
Skab trivsel. Gør dit hold stærkere - og tiltræk de medarbejdere du mangler

Find ud af hvordan du frigør ressourcer i den enkelte medarbejder – og imellem medarbejdere. Rekrutter profiler, som du ikke tidligere kiggede efter - skab trivsel og gør dit hold og virksomhed stærkere.

Jesper blev selv nærmest dømt ude af arbejdsmarkedet, men deler nu ud af sig selv og sine erfaringer som leder - og en personlig historie der blev helt anderledes positiv end forventet af fagprofessionelle.

Få konkrete råd til håndtering af tabuer og redskaber til at kunne stå i det svære og få vendt ubalancer til dobbelte kompetencer -  sammen. 

TIL de mest innovative organisationer

FORNY DIAGNOSESAMFUNDET
Find vores superkræfter


Forskningen viser at 50-85% af befolkningningen vil få en psykisk lidelse, hvis vi ikke ændrer retning i vores forståelse af mentale ubalancer.

Alle vil sundhed, så hvorfor er tilgange, der kan ændre vores fælles fremtid, kun indarbejdet i det danske sundhedssystem i begrænset omfang?

Hør forsknings- og praksisbaserede bud på hvordan vi redder os selv, vores børn og vores samfundsøkonomi.

Baseret på research til fag- og debatbogen Go Open-Minded - fra mental ubalance til potentiale (upcoming).

Jespers foredrag var gribende, faktuelt, troværdigt. Hans historie og åbenheden omkring den giver mig håb om, at Danmark hurtigst muligt bevæger sig væk fra denne tilbøjelighed til at medicinere mennesker som første skridt i stedet for allersidste skridt.
Leah, Kunstner

Bliv klædt på til foredraget

Selvbiografisk roman

Følg med

Nyhedsbrev om bl.a. fag- og debatbog

Mere info

Kontakt Jesper H. Bertelsen

Jesper Hegelund Bertelsens fortælling er - på mange måder - banebrydende. Når hans tilgang fundamenteres af tidligere teoretikere og den nyeste forskning (som han i øvrigt ryster ud af ærmet), så falder ti-øren. Det personlige lederskab får en helt ny, inderliggørende klang og jeg fik instinktivt lyst til at forløse menneskelige potentialer og ressourcer.
Katrine Sevelius, 360 graders marketeer by hearth

Tror og håber at du gennem dit arbejde kommer til at påvirke det psykiatriske behandlingssystem! Mens jeg lyttede kunne jeg ikke lade være at tænke på C.G. Jung og hans arbejde som ung psykiater på det dengang så berømte psykiatriske hospital i Zürich, Burghölzli.
Inger Jacobsen, Jungiansk Analytiker, DSAP, IAAP